Öneriler Tümü

Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir?

Kadın sivil toplum kuruluşları; kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik haklarının savunulmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan örgütlerdir. Kadın STK’ları, kadınların hayatlarının her alanında eşitlik ve adalet için mücadele ederler ve kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almasını sağlamak için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar.

Türkiye’deki kadın dernekleri birçok faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, KAMER (Kadın Merkezli Çalışmaları Destekleme Derneği), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği gibi kuruluşlar bulunmaktadır.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin sonlandırılması, kadınların korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 1990 yılında kurulan vakıf, Türkiye’deki ilk kadın sığınma evini açarak, kadınların şiddet gördükleri durumlarda barınma ve korunma imkânı sağlamıştır.

Mor Çatı, kadınların güçlenmesi ve şiddetten kurtulmaları için birçok farklı alanda çalışmalar yapmaktadır. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

  • Kadın Sığınma Evleri: Mor Çatı, kadınların şiddet gördükleri durumlarda barınma ve korunma imkânı sunan sığınma evleri işletmektedir. Bu evler, kadınların güvenli bir ortamda kalmalarını sağlayarak, şiddetten uzaklaşmalarına ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olur.
  • Danışmanlık Hizmetleri: Mor Çatı, kadınların şiddetle mücadele etmelerine ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olan danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler; psikolojik destek, hukuki danışmanlık, iş bulma ve eğitim gibi konularda kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve kadınların güçlenmesi için yaptığı çalışmalarla, Türkiye’de ve dünyada önemli bir rol oynamaktadır. Vakıf, şiddet gören kadınların yaşamlarını değiştirmek ve toplumda farkındalık yaratmak için mücadelesine devam etmektedir.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Türkiye’de kadınların haklarını savunan, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını güçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. KADAV, 1993 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve o tarihten bu yana kadınların yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli faaliyetler yürütür.

KADAV; kadınların eğitim, sağlık, istihdam ve hukuk gibi alanlarda eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için çalışmalar yürütür. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da önemli çalışmalar yapar. Vakıf, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan kadınların desteklenmesi amacıyla çeşitli danışma ve destek hizmetleri sunar.

KADAV, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için birçok proje yürütür. Bu projeler arasında kadınların ekonomik olarak güçlenmeleri, siyasi katılımlarının artırılması ve genç kızların eğitimi gibi konular yer alır. 

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), Türkiye’de kadınların siyasi hayatta yer almalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

KA-DER, kadınların siyasi hayatta daha fazla yer alması için eğitim ve danışmanlık gibi destek hizmetleri sunar. Dernek, kadın adayların siyasi kampanyalarını desteklemek ve görünürlüklerini artırmak amacıyla da çeşitli etkinlikler düzenler. Bu etkinlikler arasında aday tanıtım toplantıları, panel ve konferanslar, seçim çalışmaları ve diğer farkındalık etkinlikleri yer alır.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal haklarını güçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. KEDV, 1991 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve o tarihten bu yana kadınların ekonomik ve sosyal haklarını savunmak, desteklemek ve güçlendirmek için çeşitli projeler yürütür.

KEDV, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaları ve iş gücüne katılmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapar.

KEDV, kadınların sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi için de çalışmalar yürütür. Vakıf, kadınların sağlık, eğitim, barınma ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçlara erişimlerinin sağlanması için projeler üretir.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM), Türkiye’de kadınların hukuki haklarını savunmayı ve korumayı hedefler. Vakıf, 1994 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve o tarihten bu yana kadınların hukuki haklarının korunması için çalışmalar yürütür.

KAHDEM, kadınların hukuki haklarının korunması için danışmanlık, bilgilendirme, yönlendirme ve savunuculuk hizmetleri sunar. Vakıf, kadınların aile hukuku, ceza hukuku, çalışma hukuku, miras hukuku ve diğer hukuki konulardaki sorunlarına çözüm üretmek için çaba gösterir.

KAHDEM, Türkiye’deki kadınların hukuki haklarını korumak için önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürür. Vakıf, kadınların hukuki haklarının korunması için çalışmalar yaparak, kadınların güçlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

KAMER

KAMER, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Kendi alanında uzman kadınlar tarafından yönetilen bu kurum, kadınların şiddete uğraması durumunda hızlı ve etkili bir şekilde yardım almalarını sağlamaktadır.

KAMER’in amacı, kadınların şiddete uğraması durumunda onlara yardımcı olmak, şiddeti önlemek ve toplumda şiddetin yayılmasını engellemektir. Örneğin, kadınların şiddet durumunda arayabilecekleri bir telefon hattı olan KAMER Acil Destek Hattı’nı işletir. Bu hattı arayan kadınlar, kendilerine şiddet uygulayan kişilerden korunmak için gerekli destekleri alabilirler.

KAMER ayrıca, şiddetle mücadele etmek için çeşitli eğitim programları da düzenlemektedir. Bu programlar, kadınların kendi kendilerine nasıl yardım edebilecekleri, şiddeti nasıl önleyebilecekleri ve şiddete uğradıklarında ne yapabilecekleri konusunda bilgi verir.

KAMER’in çalışmaları, Türkiye’de kadınların şiddete uğrama riskini azaltmaya yardımcı olmuştur. Ancak, halen birçok kadın şiddetin mağduru olmaktadır. Bu nedenle, KAMER gibi kuruluşların faaliyetlerine destek vermek ve toplumda şiddetin yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapmak önemlidir.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)

KADEM, Türkiye’de kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta güçlenmelerine yardımcı olan kadın dayanışma örgütleri arasında yer alır.

KADEM’in en önemli projelerinden biri olan “Kadın Akademisi” programı, kadınların kişisel gelişimlerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu program sayesinde kadınlar, kendilerine daha fazla güven duyarak toplumsal hayatta daha aktif rol alabilir ve kendilerini daha iyi ifade edebilirler.

KADEM ayrıca, kadınların iş hayatında başarılı olmalarını ve ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini sağlayacak projeler de yürütür. Bu projeler arasında kadınların girişimcilik konusunda eğitim almalarını sağlayan “Kadın Girişimci Destek Programı” ve kadınların iş hayatındaki konumlarını güçlendirmek için düzenlenen “Kadın ve İş Hayatı Konferansları” yer alır.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇD), Türkiye’de kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

KİH-YÇD, kadınların insan haklarına saygı gösterilmesi, eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde yaşamalarını hedefler. Bu doğrultuda, çeşitli projeler ve kampanyalar yürütür.

KİH-YÇD’nin en önemli projelerinden biri olan “Kadın İnsan Hakları Eğitim Programı”, kadınların insan hakları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu haklarını savunabilmelerini amaçlar. Bu program sayesinde kadınlar kendi haklarını daha iyi anlayarak, baskı ve şiddet karşısında kendilerini savunabilecekleri bilgi ve becerilere sahip olabilirler.

KİH-YÇD, kadınların siyasi katılımını artırmak için de önemli çalışmalar yürütmektedir. Kadınların siyasi karar mekanizmalarında daha aktif rol alabilmeleri için, kadınların siyasi liderlik becerilerini geliştirecek projeler ve eğitim programları düzenlemektedir.

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply